تبلیغات
مهندسی پزشکی - برنامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)

برنامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:---

 1- تعریف رشته و مقطع مربوطه

نام رشته: مهندسی پزشكی (بیوالكتریك) Biomedical Engineering (Bioelectric)

تعریف: رشته مهندسی پزشكی شاخه‌ای از تلفیق علوم پایه، مهندسی و پزشكی است كه در بكارگیری مهارتهای مهندسی در علوم پزشكی بمنظور حمایت و توسعه خدمات تشخیصی، درمانی منطبق با اصول علمی فعالیت می‌نماید.

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد ناپیوسته (M.Sc.)

2- تاریخچه رشته و پیشرفتهای جدید

رشته مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)، یكی از گرایشهای كاربردی مهندسی پزشكی است كه سابقه چند دهه ارائه در دانشگاههای معتبر دنیا دارد. اولین برنامه آكادمیك این رشته در دهه 1950 میلادی در دانشگاه John Hopkins و سپس دانشگاه Pennsylvania و دانشگاه Rochester ارائه شد. در سال 1973 دانشگاه پنسیلوانیا، با شامل نمودن فعالیتهای دیگر بالینی در این رشته آن را گسترش داد. در اواخر دهه 60 و اوایل 70، پیشرفتهای سریعتری در این رشته با حمایت مؤسسه بهداشت ملی آمریكا NIH انجام شد كه موجب پیدایش نسل دوم برنامه مهندسی پزشكی در دانشگاههایی نظیر Boston در 1966، دانشگاه Case Western Reserve در ایالت اوهایو آمریكا در 1968 و غیره گردید. در دهه 80 و تا اوایل دهه 90، تعداد بخشهای ارائه دهنده این رشته به تدریج ولیكن به كندی افزایش یافت و به بیش از 90 بخش رسید. پس از تأسیس مؤسسه ملی تصویربرداری پزشكی و بیومهندسی National Institute of Biomedical Imaging & Bioengineering در NIH پیشرفت بزرگی در این برنامه صورت گرفت. از آن پس نیز، باتوجه به پیشرفت فناوریهای جدید در زمینه تشخیص و درمان، متخصصن این رشته در طراحی، توسعه و بكارگیری این تجهیزات نقش بسزایی را بعهده دارند. در ایران برای اولین بار كارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه صنعتی شریف در سال 1366 برقرار گردید. در سال 1378 اولین دوره دكتری در دانشگاه امیركبیر اجرا گردید. در سال های بعد دوره‌های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری در دیگر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی گردید. با توجه به نیاز بخشهای بهداشت و درمان به متخصصین مهندسی پزشكی بالینی، در سال 1376 اولین دوره كارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی تهران آغاز گردید. در سالهای بعد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و سپس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نیز مجری این دوره گردیدند.

3- ارزشها و باورها

ارزشها و باورهای این رشته براساس انسان سالم «محور توسعه پایدار» و نیاز به وجود نیروی تخصصی عالم در آموزش و بكارگیری فناوریهای نوین مهندسی پزشكی است.

از آنجا كه علوم پزشكی به منظور حفظ ارزشهای انسانی پایه‌گذاری شده است. تحقق آن تربیت و همكاری متخصصین در بهره برداری و توسعه فناوریهای نوین می‌باشد.

4- رسالت

تربیت نیروی كارآمد مهندسی پزشكی دانش مدار بعنوان عضوی از مجموعه كادر بیمارستانی و مراكز آموزشی درمانی تحقیقاتی است كه قادر به ارزیابی و انتخاب و نظارت در بكارگیری فناوری، آموزش كاربری و مدیریت اطلاعات فنی و استاندارد نمودن كاربری سیستمهای فنی پزشكی بیمارستانی بمنظور استفاده بهینه از تجهیزات در درمان بهتر بیمار و تحقیقات بالینی باشد. این رشته بعنوان رشته میان رشته‌های مهندسی و پزشكی بعلت تلاقی افكار و تجارب افزایش كارآیی و بهره وری سیستم ها و فرآیندهای تشخیصی درمانی و بهداشتی را به همراه دارد.

5- چشم انداز

تربیت نیروی كارآمد (كارشناسی ارشد) مهندسی پزشكی از طریق آموزش فعال و استفاده بهینه از فن‌آوری پزشكی، مراكز آموزشی درمانی تحقیقاتی با افزایش بهره‌وری در ارتقاء كیفی این مراكز، منجر به افزایش سطح سلامت عمومی كشور و توسعه پایدار خواهد شد.

6- اهداف كلی

تربیت نیروی كارآمد و ماهر بمنظور:

- افزایش اطلاعات فنی از طریق آموزشهای كاربردی پرسنل مراكز بهداشتی درمانی

- فناوری اطلاعات تجهیزات با همكاری پزشكان، پرستاران، تكنسین‌ها و كاربران تجهیزات

- ارزیابی، نیازسنجی، انتخاب و نظارت در بكارگیری بهینه و صحیح فناوریهای نوین

- مدیریت تعمیر و نگهداری، توسعه تجهیزات پزشكی

- كمك به ارتقاء كیفی و كمی تشخیص و درمان بیماران و تحقیقات بالینی

7- نقش دانش آموختگان

نقش آنها عبارتست از مدیریتی، آموزشی، پژوهشی در سیستم‌ها در راستای ارتقاء كیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی.

8- وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان (Task Analysis)

وظایف مدیریتی:

- مدیریت خدمات رسانی: نظارت بر ساختار سازمانی بخش تجهیزات پزشكی، الزامات كاركنان فنی، سیاستها و روشها، الزامات و تسهیلات لازم برای خدمات رسانی.

- مدیریت فناوری تجهیزات پزشكی: ایجاد توسعه و نگهداری سیستم رایانه‌ای، مشاوره فنی در ارتباط با سفارش خرید و نیاز سنجی تجهیزات پزشكی، نظارت بر نصب، راه اندازی، نگهداری، به روز آوری امكانات و تجهیزات بیمارستانی، برنامه ریزی و ارزیابی فناوری (ارزیابی و برنامه ریزی درباره ایمنی، كارایی، عملی بودن، شاخصهای كاربرد، هزینه و مقرون به صرفه بودن فناوری تجهیزات پزشكی).

- مدیریت ریسك: همكاری با مهندسین ناظر جهت اطمینان از فضا سازی مناسب برای تجهیزات و لوازم موردنیاز در نوسازی و بازسازی مراكز درمانی، نظارت جهت اطمینان و تایید تطابق تجهیزات پزشكی با استانداردهای ایمنی مربوطه و نحوه كاربرد تجهیزات، حصول اطمینان از انجام شدن وظایف درمانی بطور مناسب.

وظایف آموزشی:

- آموزش كادر مراكز درمانی شامل پزشكان، پرستاران و پیراپزشكان در بكارگیری بهینه تجهیزات و رعایت استانداردها و الزامات بكارگیری.

- آموزش به منظور حفظ سطح بالایی از صلاحیت فنی كاركنان، دانشجویان، پزشكان و دستیاران.

- آموزش و بستر سازی استفاده از فناوی نوین پزشكی در تشخیص و درمان باتوجه به پیشرفت سریع و روز افزون سیستم‌های تشخیصی و درمانی.

وظایف پژوهشی:

- پژوهش در طراحی، بهینه‌سازی، تست و آزمون بالینی تجهیزات بیمارستانی با همكاری كادر بالینی مربوطه.

- پژوهش در جهت توسعه تجهیزات پزشكی و روشهای جدید تشخیصی و درمانی براساس نیاز و درخواست بخش بالینی.

وظایف تولیدی:

- تولید تجهیزات (سخت افزاری و نرم افزاری) و ملزومات پزشكی.

9- استراتژی‌های اجرایی برنامه (استراتژی‌های كلی آموزشی)

- استراتژی تلفیقی دانشجو یا استاد محوری برحسب نوع درس و شرایط،

- بكارگیری نیروی انسانی چند پیشه و میان رشته‌ای

- آموزش در محیط كار واقعی (بالینی)

- ایجاد آموزش فرا رسانه و چند رسانه‌ای در محیط بالینی

- توسعه و بكارگیری فنآوری برتر در پزشكی (نانو فناوری، فناوری داده‌ها)

10- شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

داوطلبان ورود به كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی باید ضمن دارا بودن شرایط كلی ورود به دوره‌های آموزش عالی، شرایط خاص ذیل را احراز نمایند:

1) دارا بودن مدرك كارشناسی در یكی از رشته‌های ورودی قابل قبول برای شركت در امتحان كه عبارتند از:

- كارشناسی رشته‌های فنی و مهندسی

- كارشناسی رشته‌های علوم پایه

- دكترای عمومی پزشكی – دندانپزشكی – داروسازی

- كارشناسی رشته های گروه های پزشكی و پیراپزشكی

2) موفقیت در آزمون ورودی شامل مواد امتحانی مشروح در بند ذیل.

مواد امتحانی و ضرایب

1- ریاضیات و آمار                                            ضریب 2

2- فیزیك پزشكی و مهندسی پزشكی                   ضریب 2

3- فیزیولوژی و آناتومی                          ضریب 1

4- مدارهای الكتریكی                                         ضریب 5/1

5- الكترونیك                                                    ضریب 5/1

6- زبان عمومی                                      ضریب 2

وجود نقص عضو در صورت وجود توانایی حركت مانع از پذیرش در رشته و تداوم آن نمی‌باشد.

11- رشته های مشابه جدید در داخل كشور

مهندسی پزشكی بیوالكتریك

12- رشته های مشابه جدید در خارج كشور

مهندسی بالینی، مهندسی پزشكی (بالینی)

13- شرایط موردنیاز برای راه اندازی رشته

براساس ضوابط و شرایط شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشكی كشور.

14- موارد دیگر (مانند بورسیه شدن دانشجویان...)

وجود ندارد
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis without a prescription
دوشنبه 3 تیر 1398 02:36 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of info!

cialis 20 mg cost cialis prices in england buy cialis cialis arginine interactio cialis cuantos mg hay click here to buy cialis we choice cialis pfizer india try it no rx cialis cialis canada on line low cost cialis 20mg
http://uctworin.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:44 ق.ظ

With thanks! Numerous stuff!

where cheapest cialis cialis kamagra levitra cialis lilly tadalafi cialis et insomni wow cialis tadalafil 100mg cialis e hiv viagra cialis levitra american pharmacy cialis weblink price cialis generic cialis soft gels
cialis 5mg
شنبه 1 تیر 1398 08:06 ب.ظ

Many thanks. Ample facts!

cialis for sale south africa cialis kaufen cialis online holland tadalafil 20 mg cialis patent expiration we like it safe cheap cialis 5 mg cialis coupon printable how do cialis pills work purchasing cialis on the internet cialis pas cher paris
where to buy cialis over the counter
شنبه 1 تیر 1398 03:11 ق.ظ

Reliable material. Thanks a lot.
when can i take another cialis cialis for sale in europa cialis kamagra levitra generico cialis mexico cialis pills in singapore warnings for cialis tadalafil 10 mg cialis coupons printable usa cialis online buying cialis in colombia
Cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 10:59 ق.ظ

You said it adequately..
only best offers cialis use cialis professional yohimbe cialis tadalafil cialis flussig cialis 10mg prix pharmaci cialis italia gratis cialis generico postepay female cialis no prescription tadalafil cialis sans ordonnance
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:32 ب.ظ

Many thanks, Excellent stuff!
we recommend cheapest cialis look here cialis cheap canada cialis generico en mexico cialis arginine interactio generic cialis review uk cialis 5 mg effetti collateral cialis 100 mg 30 tablet cialis dosage cialis y deporte how do cialis pills work
http://fundici.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:28 ق.ظ

Useful tips. Thanks!
40 mg cialis what if i take sublingual cialis online online prescriptions cialis cialis pills boards buying cialis in colombia cialis generico milano cialis online holland cialis therapie cialis bula cialis y deporte
http://pursnole.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:02 ق.ظ

Appreciate it! Loads of stuff.

click now buy cialis brand cialis generika cialis 5 effetti collaterali cialis super acti canadian discount cialis buy generic cialis where cheapest cialis achat cialis en suisse venta de cialis canada cialis manufacturer coupon
cialis for women
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:55 ب.ظ

Excellent info. With thanks!
weblink price cialis tadalafil 20mg cialis qualitat how to purchase cialis on line compare prices cialis uk cialis 20 mg low cost cialis 20mg tadalafil generic prezzo cialis a buon mercato cialis usa cost
http://gezahljuk.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:56 ق.ظ

Very good tips. Thank you.
precios de cialis generico cialis savings card purchasing cialis on the internet cialis kamagra levitra cialis with 2 days delivery cialis professional yohimbe cialis per paypa cialis 5 mg schweiz we choice free trial of cialis cialis purchasing
http://knowexin.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:18 ب.ظ

You stated this adequately!
generic cialis review uk buy generic cialis cialis uk next day cialis billig cialis 5mg billiger cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online nz recommended site cialis kanada cialis 5mg prix cialis 20mg
http://ulucro.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:41 ق.ظ

Cheers. I appreciate it.
only best offers 100mg cialis interactions for cialis cialis coupons printable opinioni cialis generico import cialis ou trouver cialis sur le net costo in farmacia cialis cipla cialis online cialis generico in farmacia viagra cialis levitra
http://trapihmag.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:35 ب.ظ

Incredible plenty of wonderful info.
venta de cialis canada miglior cialis generico canadian cialis cialis en mexico precio cialis daily new zealand only best offers cialis use deutschland cialis online buy cialis online we use it 50 mg cialis dose cialis 100mg suppliers
http://indiban.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:00 ق.ظ

Effectively expressed genuinely! .
tadalafil tablets price cialis best cialis 20 mg cialis savings card cialis lilly tadalafi online prescriptions cialis cialis generic availability cialis 100 mg 30 tablet cialis for bph enter site 20 mg cialis cost
viagra com
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:17 ب.ظ

Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:39 ق.ظ

Helpful forum posts. Thanks!
cialis 20 mg cialis 20 mg cut in half can i take cialis and ecstasy cialis price in bangalore how to buy cialis online usa tadalafilo cialis y deporte cialis cipla best buy cialis 5 mg funziona cialis daily
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

Kudos, A lot of facts!

generic low dose cialis buy cialis sample pack tadalafil cialis 10mg prix pharmaci buy cialis online cheapest cialis 20 mg best price cialis australia org generic cialis with dapoxetine cialis generico cialis for sale south africa
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:32 ب.ظ

You have made your point!
weblink price cialis cialis kaufen wo opinioni cialis generico sublingual cialis online what is cialis buy cialis online cialis herbs free cialis we like it cialis soft gel cialis sale online
Donnie
یکشنبه 26 اسفند 1397 03:37 ب.ظ
A pocket knife easily cuuts off the sin of a potato.
buy cialis online us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 02:59 ب.ظ

Superb material. Thanks a lot!
cialis y deporte cialis 200 dollar savings card cialis cuantos mg hay cialis generico en mexico interactions for cialis 40 mg cialis what if i take buy cialis cheap 10 mg cialis daily reviews cialis cipla best buy cialis billig
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:54 ب.ظ

Info effectively used..
sialis cialis dosage amounts only best offers 100mg cialis side effects for cialis cialis tablets for sale cialis wir preise cialis kaufen wo effetti del cialis buy cialis cheap 10 mg generic cialis review uk
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Good stuff. Thanks a lot.
5 mg cialis coupon printable cialis for sale in europa precios cialis peru legalidad de comprar cialis acquistare cialis internet cialis generika in deutschland kaufen safe site to buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos order generic cialis online cialis wir preise
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:26 ق.ظ

You've made your point very clearly!!
cialis generique 5 mg viagra cialis levitra generic cialis soft gels cialis online holland buy cialis online enter site 20 mg cialis cost cialis generico online cialis great britain cialis price in bangalore non 5 mg cialis generici
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Reliable content. Many thanks!
where cheapest cialis order a sample of cialis venta de cialis canada cialis lilly tadalafi canadian cialis price cialis best cialis for bph cialis daily reviews cialis cuantos mg hay cialis canada on line
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:02 ق.ظ

You said it very well.!
prix de cialis we use it 50 mg cialis dose how do cialis pills work prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo al pubblico cialis without a doctor's prescription dose size of cialis cialis canada cialis 100 mg 30 tablet cialis sans ordonnance
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:13 ب.ظ

You explained that perfectly!
cialis uk next day price cialis best cialis 5mg where cheapest cialis viagra or cialis buy generic cialis cost of cialis per pill the best site cialis tablets cialis 20mg preis cf we like it cialis soft gel
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:32 ق.ظ

Great data, Thanks a lot.
canadian drugs generic cialis cialis herbs cialis reviews brand cialis generic cialis cuantos mg hay how does cialis work cialis for daily use il cialis quanto costa cialis generico en mexico opinioni cialis generico
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 09:42 ب.ظ

Cheers! Numerous material.

cialis kaufen wo cialis online deutschland chinese cialis 50 mg cialis soft tabs for sale trusted tabled cialis softabs tadalafil 20 mg cheap cialis cialis australian price cialis 30 day sample achat cialis en europe
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Many thanks. Plenty of tips!

cialis 5mg billiger generic cialis cialis italia gratis sialis cialis generique 5 mg cialis name brand cheap tadalafil 10 mg how do cialis pills work cialis en mexico precio buy cialis uk no prescription
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 09:53 ب.ظ

Incredible all kinds of awesome data!
cialis herbs cialis vs viagra cialis 30 day trial coupon 40 mg cialis what if i take cialis dosage amounts cialis with 2 days delivery online cialis india cialis 100mg cost cialis kaufen bankberweisung side effects of cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo