تبلیغات
مهندسی پزشکی - برنامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)

برنامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:---

 1- تعریف رشته و مقطع مربوطه

نام رشته: مهندسی پزشكی (بیوالكتریك) Biomedical Engineering (Bioelectric)

تعریف: رشته مهندسی پزشكی شاخه‌ای از تلفیق علوم پایه، مهندسی و پزشكی است كه در بكارگیری مهارتهای مهندسی در علوم پزشكی بمنظور حمایت و توسعه خدمات تشخیصی، درمانی منطبق با اصول علمی فعالیت می‌نماید.

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد ناپیوسته (M.Sc.)

2- تاریخچه رشته و پیشرفتهای جدید

رشته مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)، یكی از گرایشهای كاربردی مهندسی پزشكی است كه سابقه چند دهه ارائه در دانشگاههای معتبر دنیا دارد. اولین برنامه آكادمیك این رشته در دهه 1950 میلادی در دانشگاه John Hopkins و سپس دانشگاه Pennsylvania و دانشگاه Rochester ارائه شد. در سال 1973 دانشگاه پنسیلوانیا، با شامل نمودن فعالیتهای دیگر بالینی در این رشته آن را گسترش داد. در اواخر دهه 60 و اوایل 70، پیشرفتهای سریعتری در این رشته با حمایت مؤسسه بهداشت ملی آمریكا NIH انجام شد كه موجب پیدایش نسل دوم برنامه مهندسی پزشكی در دانشگاههایی نظیر Boston در 1966، دانشگاه Case Western Reserve در ایالت اوهایو آمریكا در 1968 و غیره گردید. در دهه 80 و تا اوایل دهه 90، تعداد بخشهای ارائه دهنده این رشته به تدریج ولیكن به كندی افزایش یافت و به بیش از 90 بخش رسید. پس از تأسیس مؤسسه ملی تصویربرداری پزشكی و بیومهندسی National Institute of Biomedical Imaging & Bioengineering در NIH پیشرفت بزرگی در این برنامه صورت گرفت. از آن پس نیز، باتوجه به پیشرفت فناوریهای جدید در زمینه تشخیص و درمان، متخصصن این رشته در طراحی، توسعه و بكارگیری این تجهیزات نقش بسزایی را بعهده دارند. در ایران برای اولین بار كارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه صنعتی شریف در سال 1366 برقرار گردید. در سال 1378 اولین دوره دكتری در دانشگاه امیركبیر اجرا گردید. در سال های بعد دوره‌های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری در دیگر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی گردید. با توجه به نیاز بخشهای بهداشت و درمان به متخصصین مهندسی پزشكی بالینی، در سال 1376 اولین دوره كارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی تهران آغاز گردید. در سالهای بعد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و سپس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نیز مجری این دوره گردیدند.

3- ارزشها و باورها

ارزشها و باورهای این رشته براساس انسان سالم «محور توسعه پایدار» و نیاز به وجود نیروی تخصصی عالم در آموزش و بكارگیری فناوریهای نوین مهندسی پزشكی است.

از آنجا كه علوم پزشكی به منظور حفظ ارزشهای انسانی پایه‌گذاری شده است. تحقق آن تربیت و همكاری متخصصین در بهره برداری و توسعه فناوریهای نوین می‌باشد.

4- رسالت

تربیت نیروی كارآمد مهندسی پزشكی دانش مدار بعنوان عضوی از مجموعه كادر بیمارستانی و مراكز آموزشی درمانی تحقیقاتی است كه قادر به ارزیابی و انتخاب و نظارت در بكارگیری فناوری، آموزش كاربری و مدیریت اطلاعات فنی و استاندارد نمودن كاربری سیستمهای فنی پزشكی بیمارستانی بمنظور استفاده بهینه از تجهیزات در درمان بهتر بیمار و تحقیقات بالینی باشد. این رشته بعنوان رشته میان رشته‌های مهندسی و پزشكی بعلت تلاقی افكار و تجارب افزایش كارآیی و بهره وری سیستم ها و فرآیندهای تشخیصی درمانی و بهداشتی را به همراه دارد.

5- چشم انداز

تربیت نیروی كارآمد (كارشناسی ارشد) مهندسی پزشكی از طریق آموزش فعال و استفاده بهینه از فن‌آوری پزشكی، مراكز آموزشی درمانی تحقیقاتی با افزایش بهره‌وری در ارتقاء كیفی این مراكز، منجر به افزایش سطح سلامت عمومی كشور و توسعه پایدار خواهد شد.

6- اهداف كلی

تربیت نیروی كارآمد و ماهر بمنظور:

- افزایش اطلاعات فنی از طریق آموزشهای كاربردی پرسنل مراكز بهداشتی درمانی

- فناوری اطلاعات تجهیزات با همكاری پزشكان، پرستاران، تكنسین‌ها و كاربران تجهیزات

- ارزیابی، نیازسنجی، انتخاب و نظارت در بكارگیری بهینه و صحیح فناوریهای نوین

- مدیریت تعمیر و نگهداری، توسعه تجهیزات پزشكی

- كمك به ارتقاء كیفی و كمی تشخیص و درمان بیماران و تحقیقات بالینی

7- نقش دانش آموختگان

نقش آنها عبارتست از مدیریتی، آموزشی، پژوهشی در سیستم‌ها در راستای ارتقاء كیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی.

8- وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان (Task Analysis)

وظایف مدیریتی:

- مدیریت خدمات رسانی: نظارت بر ساختار سازمانی بخش تجهیزات پزشكی، الزامات كاركنان فنی، سیاستها و روشها، الزامات و تسهیلات لازم برای خدمات رسانی.

- مدیریت فناوری تجهیزات پزشكی: ایجاد توسعه و نگهداری سیستم رایانه‌ای، مشاوره فنی در ارتباط با سفارش خرید و نیاز سنجی تجهیزات پزشكی، نظارت بر نصب، راه اندازی، نگهداری، به روز آوری امكانات و تجهیزات بیمارستانی، برنامه ریزی و ارزیابی فناوری (ارزیابی و برنامه ریزی درباره ایمنی، كارایی، عملی بودن، شاخصهای كاربرد، هزینه و مقرون به صرفه بودن فناوری تجهیزات پزشكی).

- مدیریت ریسك: همكاری با مهندسین ناظر جهت اطمینان از فضا سازی مناسب برای تجهیزات و لوازم موردنیاز در نوسازی و بازسازی مراكز درمانی، نظارت جهت اطمینان و تایید تطابق تجهیزات پزشكی با استانداردهای ایمنی مربوطه و نحوه كاربرد تجهیزات، حصول اطمینان از انجام شدن وظایف درمانی بطور مناسب.

وظایف آموزشی:

- آموزش كادر مراكز درمانی شامل پزشكان، پرستاران و پیراپزشكان در بكارگیری بهینه تجهیزات و رعایت استانداردها و الزامات بكارگیری.

- آموزش به منظور حفظ سطح بالایی از صلاحیت فنی كاركنان، دانشجویان، پزشكان و دستیاران.

- آموزش و بستر سازی استفاده از فناوی نوین پزشكی در تشخیص و درمان باتوجه به پیشرفت سریع و روز افزون سیستم‌های تشخیصی و درمانی.

وظایف پژوهشی:

- پژوهش در طراحی، بهینه‌سازی، تست و آزمون بالینی تجهیزات بیمارستانی با همكاری كادر بالینی مربوطه.

- پژوهش در جهت توسعه تجهیزات پزشكی و روشهای جدید تشخیصی و درمانی براساس نیاز و درخواست بخش بالینی.

وظایف تولیدی:

- تولید تجهیزات (سخت افزاری و نرم افزاری) و ملزومات پزشكی.

9- استراتژی‌های اجرایی برنامه (استراتژی‌های كلی آموزشی)

- استراتژی تلفیقی دانشجو یا استاد محوری برحسب نوع درس و شرایط،

- بكارگیری نیروی انسانی چند پیشه و میان رشته‌ای

- آموزش در محیط كار واقعی (بالینی)

- ایجاد آموزش فرا رسانه و چند رسانه‌ای در محیط بالینی

- توسعه و بكارگیری فنآوری برتر در پزشكی (نانو فناوری، فناوری داده‌ها)

10- شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

داوطلبان ورود به كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی باید ضمن دارا بودن شرایط كلی ورود به دوره‌های آموزش عالی، شرایط خاص ذیل را احراز نمایند:

1) دارا بودن مدرك كارشناسی در یكی از رشته‌های ورودی قابل قبول برای شركت در امتحان كه عبارتند از:

- كارشناسی رشته‌های فنی و مهندسی

- كارشناسی رشته‌های علوم پایه

- دكترای عمومی پزشكی – دندانپزشكی – داروسازی

- كارشناسی رشته های گروه های پزشكی و پیراپزشكی

2) موفقیت در آزمون ورودی شامل مواد امتحانی مشروح در بند ذیل.

مواد امتحانی و ضرایب

1- ریاضیات و آمار                                            ضریب 2

2- فیزیك پزشكی و مهندسی پزشكی                   ضریب 2

3- فیزیولوژی و آناتومی                          ضریب 1

4- مدارهای الكتریكی                                         ضریب 5/1

5- الكترونیك                                                    ضریب 5/1

6- زبان عمومی                                      ضریب 2

وجود نقص عضو در صورت وجود توانایی حركت مانع از پذیرش در رشته و تداوم آن نمی‌باشد.

11- رشته های مشابه جدید در داخل كشور

مهندسی پزشكی بیوالكتریك

12- رشته های مشابه جدید در خارج كشور

مهندسی بالینی، مهندسی پزشكی (بالینی)

13- شرایط موردنیاز برای راه اندازی رشته

براساس ضوابط و شرایط شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشكی كشور.

14- موارد دیگر (مانند بورسیه شدن دانشجویان...)

وجود ندارد
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis online us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 02:59 ب.ظ

Superb material. Thanks a lot!
cialis y deporte cialis 200 dollar savings card cialis cuantos mg hay cialis generico en mexico interactions for cialis 40 mg cialis what if i take buy cialis cheap 10 mg cialis daily reviews cialis cipla best buy cialis billig
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:54 ب.ظ

Info effectively used..
sialis cialis dosage amounts only best offers 100mg cialis side effects for cialis cialis tablets for sale cialis wir preise cialis kaufen wo effetti del cialis buy cialis cheap 10 mg generic cialis review uk
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Good stuff. Thanks a lot.
5 mg cialis coupon printable cialis for sale in europa precios cialis peru legalidad de comprar cialis acquistare cialis internet cialis generika in deutschland kaufen safe site to buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos order generic cialis online cialis wir preise
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:26 ق.ظ

You've made your point very clearly!!
cialis generique 5 mg viagra cialis levitra generic cialis soft gels cialis online holland buy cialis online enter site 20 mg cialis cost cialis generico online cialis great britain cialis price in bangalore non 5 mg cialis generici
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Reliable content. Many thanks!
where cheapest cialis order a sample of cialis venta de cialis canada cialis lilly tadalafi canadian cialis price cialis best cialis for bph cialis daily reviews cialis cuantos mg hay cialis canada on line
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:02 ق.ظ

You said it very well.!
prix de cialis we use it 50 mg cialis dose how do cialis pills work prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo al pubblico cialis without a doctor's prescription dose size of cialis cialis canada cialis 100 mg 30 tablet cialis sans ordonnance
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:13 ب.ظ

You explained that perfectly!
cialis uk next day price cialis best cialis 5mg where cheapest cialis viagra or cialis buy generic cialis cost of cialis per pill the best site cialis tablets cialis 20mg preis cf we like it cialis soft gel
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:32 ق.ظ

Great data, Thanks a lot.
canadian drugs generic cialis cialis herbs cialis reviews brand cialis generic cialis cuantos mg hay how does cialis work cialis for daily use il cialis quanto costa cialis generico en mexico opinioni cialis generico
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 09:42 ب.ظ

Cheers! Numerous material.

cialis kaufen wo cialis online deutschland chinese cialis 50 mg cialis soft tabs for sale trusted tabled cialis softabs tadalafil 20 mg cheap cialis cialis australian price cialis 30 day sample achat cialis en europe
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Many thanks. Plenty of tips!

cialis 5mg billiger generic cialis cialis italia gratis sialis cialis generique 5 mg cialis name brand cheap tadalafil 10 mg how do cialis pills work cialis en mexico precio buy cialis uk no prescription
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 09:53 ب.ظ

Incredible all kinds of awesome data!
cialis herbs cialis vs viagra cialis 30 day trial coupon 40 mg cialis what if i take cialis dosage amounts cialis with 2 days delivery online cialis india cialis 100mg cost cialis kaufen bankberweisung side effects of cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:40 ق.ظ

Amazing quite a lot of fantastic advice!
cialis pills price each cialis pills price each how to buy cialis online usa price cialis per pill cialis for sale in europa cialis en 24 hora cialis daily reviews cialis prezzo al pubblico cialis sale online cialis pills price each
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis 100 mg 30 tablet buy cialis acquisto online cialis get cheap cialis cialis arginine interactio cialis preise schweiz cialis sans ordonnance generic cialis pill online precios cialis peru cialis 5 mg para diabeticos
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:28 ق.ظ

You've made the point!
cialis 20 mg low dose cialis blood pressure precios cialis peru click now cialis from canada where do you buy cialis cialis professional from usa cialis canadian drugs cialis side effects discount cialis generic cialis 20mg uk
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:26 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
generic cialis with dapoxetine where cheapest cialis we choice cialis pfizer india brand cialis nl venta cialis en espaa ou trouver cialis sur le net cialis baratos compran uk where cheapest cialis cialis ahumada cialis taglich
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:52 ق.ظ

Lovely content, Thank you!
generic low dose cialis cialis taglich buy name brand cialis on line acheter du cialis a geneve canadian drugs generic cialis low dose cialis blood pressure only best offers cialis use what is cialis buying brand cialis online cialis generisches kanada
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:14 ب.ظ

Good forum posts. Regards!
safe site to buy cialis online cialis wir preise opinioni cialis generico only here cialis pills cialis tablets cialis savings card buy name brand cialis on line cost of cialis per pill we recommend cialis info estudios de cialis genricos
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:19 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis qualitat buy brand cialis cheap cialis daily new zealand tarif cialis france compare prices cialis uk cialis 50 mg soft tab cialis vs viagra cialis daily reviews are there generic cialis price cialis best
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 03:15 ب.ظ

Regards. A good amount of postings!

only best offers cialis use cialis online buy cialis online legal comprar cialis navarr cialis para que sirve buy cialis online nz bulk cialis cialis daily new zealand no prescription cialis cheap cialis vs viagra
cialis from canada
یکشنبه 1 مهر 1397 01:11 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
buy vistagra usa canadian pharmacies canadian pharmacies-24h cialis canadian pharmacy canadian drug buy viagra usa canadian pharmaceuticals reviews canadian cialis cialis canadian pharmacy canadian pharmacies shipping to usa
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:31 ق.ظ

Information certainly applied.!
cialis qualitat enter site 20 mg cialis cost cialis daily dose generic buy original cialis cialis australia org generic cialis 20mg tablets comprar cialis navarr cialis rezeptfrei sterreich cialis venta a domicilio we choice free trial of cialis
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:54 ب.ظ

You said it adequately..
chinese cialis 50 mg wow cialis 20 import cialis we choice free trial of cialis only now cialis for sale in us buy generic cialis cialis professional yohimbe cialis 50 mg soft tab acquisto online cialis ou acheter du cialis pas cher
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:05 ب.ظ

Regards. I enjoy it.
fast cialis online estudios de cialis genricos compare prices cialis uk enter site 20 mg cialis cost tadalafil 5mg cialis price thailand cialis rckenschmerzen generico cialis mexico buy cialis uk no prescription walgreens price for cialis
Cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:57 ق.ظ

You mentioned that exceptionally well.
click here cialis daily uk cialis pas cher paris cialis rckenschmerzen cialis rezeptfrei sterreich cialis dose 30mg cialis online nederland tadalafil tablets best generic drugs cialis click here take cialis opinioni cialis generico
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:03 ب.ظ

Kudos. I appreciate it!
cialis cost generic cialis 20mg tablets click here cialis daily uk prices for cialis 50mg cialis taglich we like it cialis price cialis reviews look here cialis order on line cialis coupon usa cialis online
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:27 ب.ظ

Truly many of superb information!
generic cialis soft gels cialis online napol cialis price in bangalore cialis 5 effetti collaterali cialis side effects cuanto cuesta cialis yaho purchase once a day cialis cialis coupons cialis 5 mg scheda tecnica cialis tadalafil
Viagra coupon
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:35 ق.ظ

This is nicely said. .
viagra online rx can i buy viagra at walmart safe place to buy viagra online uk buy sildenafil citrate online viagra pharmacy online online prescription for viagra buy viagra online paypal buy viagra online price buy viagra online pharmacy cheapest viagra online pharmacy
dark sword hack
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:00 ب.ظ
سلام من می دانم این موضوع خاموش است اما من تعجب کردم اگر
از ویدجت هایی که می توانم به وبلاگم اضافه کنم می دانستم
به صورت خودکار صدای جیر جیر من تازه ترین به روز رسانی توییتر. من دنبالش هستم
برای یک پلاگین مانند این برای مدت زمان زیادی بود و امیدوار بود که شاید شما تجربه ای با چیزی شبیه به این داشته باشید.
لطفا به من اطلاع دهید اگر به هر چیزی برسید. من واقعا از خواندن وبلاگ شما لذت می برم
و من منتظر به روز رسانی های جدید شما هستم.
cam4 hack v2.7.exe
دوشنبه 6 آذر 1396 05:38 ب.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه های طولانی تر است
مدت زمان و وقت آن است که خوشحال باشیم من این را یاد گرفتم و اگر می توانستم
تمایل به پیشنهاد برخی از مسائل و پیشنهادات جالبی دارید.
شاید شما می توانید مقالات بعدی در مورد این مقاله بنویسید.
من تمایل به خواندن مطالب حتی بیشتر در مورد آن!
Liza
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:38 ق.ظ
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.

Please let me know where you got your theme.
Kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo