تبلیغات
مهندسی پزشکی - لیزر درمانی داخل وریدی

لیزر درمانی داخل وریدی

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:---

بتازگی روشهای مختلف فتوهموتراپی شامل تاباندن اشعه لیزر و غیر لیزر( شامل incoherent monochromic, narrow band , broad band ) بطور گسترده ای در درمان پاتولوژیهای مختلف بکار می روند . خون بطور مستقیم از طریق داخل وریدی (قرمز ، UV ، نورآبی ) ویا ازطریق پوست ( قرمز و مادون قرمز) تحت تاثیر اشعه قرار میگیرد برخلاف لیزر درمانی موضعی اثرات درمانی فوتوهموتراپی از یك نقطه، باعث بهبودی سیستمیك شده و سیستمهای عروقی ، تنفسی ، ایمنی و دیگر سیستمهای بدن را تحت تاثیر قرار میدهد .


روش لیزردرمانی داخل وریدی HeNe (LBI) ازسال 1981 در شوروی و توسط E.N. Meshalkin و V.S Sergievskiy بصورت آزمایشی و بالینی شروع شد . این روش ابتدا برای درمان بیماریهای قلبی– عروقی بکار رفت . بعضی از مولفین گزارش کرده اند که گستره درمانی این روش بسیار وسیع بوده و باعث بهبود خصوصیا ت رولوژیک و میکروسیرکولاسیون خون شده و موجب طبیعی شد ن پارامترهای هورمونا ل ، ایمنی ، تولید مثل و بسیاری از سیستمهای دیگرمیشود .
لیزر HeNe (632.8 nm) بطور معمول در لیزر درمانی داخل وریدی (IV LBI) مورد استفاده قرار میگیرد . پارامترهای معمول در لیزردرمانی داخل وریدی شامل : قدرت خروجی از لایت گاید و ورودی به داخل خون از یک تا سه میلی وا ت برای مدت 20 تا 60 دقیقه . جلسات درمانی بصورت روزانه بوده و دوره درمان از 3 تا10 جلسه میباشد .
مشخص شده است كه IV HeNe LBI پاسخ ایمنی را تحریک میکند ، ا ریتروژنز را فعال نموده و از دفرمیتی غشاء اریتروسیتها جلوگیری مینماید، دارای فعالیت آنتی هیپوکسیك وآنتی توکسیک سیستمیک درپروسه های مختلف پاتولوژیک ا ست . IV LBI بعنوا ن یک بیواستیمولاتور ، ضددرد ، ضد حساسیت ، immunocorrective ، آنتی توکسیک ، آ نتی هیپوکسیک ، ضد اسپاسم ، وازودیلا تیو ، آنتی آریتمیک ، انتی باکتریا ل ، ضد ا لتهاب و… مورداستفاده قرارمیگیرد .
IV LBI مکانیسمهای غیر اختصاصی ضد عفونت سیستم ایمنی را فعال میکند . تشدید فعا لیت باکتری سیدا ل سرم خون و سیستم کمپلمان ، کاهش میزا ن CRP و سطح مولکولها و توکسیسیته پلا سما ، افزا یش میزان IgA ,IgM,IgG در سرم خون ، همچنین کاهش سطح کمپلکسهای ایمنی در گردش از د یگر خوا ص این روش است . بعضی از مطالعات نشاندهنده افزایش فعالیت ایمنی سلولی بدنبا ل IV LBI هستند (N. F. Gamaleya et al., 1991) . بر اثر IV LBI فعالیت فاگوسیتیک ماکروفاژها بطور مشخص افزایش می یابد، غلظت میکروبها در اگزودای حفره شکم در بیماران دچار پریتونیت کاهش میابد، ایجاد ا لتهاب توسط بیماریها کاهش میابد، و میكروسیرکولاسیون مشخصا فعال میشود .
اثرات با لینی IV LBI بواسطه فعالیت immuno-corrective و از طریق طبیعی شدن ارتباطات بین سلولی با افزایش تعداد لمفوسیتهای T و افزایش میزان سلولهای ایمنی در خون ایجاد میشود . افزایش فعالیت لمفو.سیتهای B ، قدرتمند شدن پاسخ ایمنی ، كاهش میزان intoxication باعث بهبود حال عمومی بیمار میشود (V. S. Sergievsky et al., 1991)
IV LBI باعث بهبود خواص rheologic خون شده ، سیا لیت(fluidity) و عملکرد انتقال در خون را بالا میبرد. این پدیده با افزا یش سطح اکسیژن خون ، و نیز کاهش فشار دی اکسید کربن همراه ا ست. اختلا ف بالای فشار اکسیژن بین شریان و ورید بیان کننده این ا ست که هیپوکسی بافتی از بین رفته و اکسیژناسیون بهتری صورت می پذیرد. وا ین یعنی طبیعی شدن متابولیسم بافتی. احتمالا علت افزایش فعالیت ترانسپورت اکسیژن در IV LBI اثر برروی هموگلوبین در مراحل مختلف اکسیژنا سیون است. افزا یش میزان اکسیژن باعث بهبود متابولیسم بافت میشود. علاوه بر این اشعه لیزر سنتز ATP و تولید انرژی در سلولها را فعال میکند(A. S. Krjuk et al., 1986). IV LBI در کاردیولوژی دارای اثر ضد درد و افزایش مقاومت بیمار نسبت به تستهای تحمل فیزیکی (تست ورزش ) است.
ثابت شده است که IV LBI با کاهش فعالیت انعقادی پلاکتها و افزایش فعالیت فیبرینولیز باعث افزا یش جریان خون محیطی و اکسیژناسیون بافتی میشود. بهبود میکروسیرکولاسیون و مصرف بیشتر اکسیژن توسط بافت بواسطهIV LBI با اثر مثبت بر متابولیسم و بصورت افزایش اکسیداسیون ملکولهای حمل کننده انرژی شامل گلوكز ، پیروا ت ، و دیگر مواد ایجاد میشود.
بهبود سیستم میکروسیرکولاسیون همچنین بعلت وازودیلاتاسیون و تغییر در خوا ص rheologic خون در نتیجه کاهش ویسکوزیته ، کاهش فعالیت انعقادی گلبولهای قرمز ناشی از تغییر در خواص فیزیکی – شیمیایی ، بخصوص افزا یش شارژمنفی ، بوجود می اید. بالاخره فعالیت میکروسیرکولاسیون، باز بودن مویرگها و کلترا لها ، بهبود تغذیه بافتی ، طبیعی شدن فعالیت عصبی نیز حا صل میشود (N. N. Kapshidze et al., 1993) .
بعلت خواص ضد درد ،ا سپاسمولیتیک و سدا تیو تاباندن اشعه لیزر بر خون ، توصیه میشود IV LBI قبل از جراحی و نیز در مرحله بعد از عمل جراحی مورد استفاده قرار بگیرد.
انجام IV LBI در بیماران با گلومرولونفریت مزمن باعث کاهش مقاومت نسبت به درمان دارویی میشود (داروها شامل گلوکوکورتیکوییدها، سیتوستاتیکها، هیپوتنسیوها، و دیورتیکها)
IV LBI باعث افزا یش غلظت آ نتی بیوتیکها د رناحیه ملتهب میشود. این خاصیت بر اثر بهبود میکروسیرکولاسیون د رناحیه ملتهب و نیز طبیعی شدن مورفولوژی و فعالیت کلی با فت ایجاد میشود.
IV LBI با اثر بر پروسه های التهابی در ارگانهای ژنیتا ل داخلی ، برای فعال كردن جریان خون رحمی – جفتی و جلوگیری ا ز پاتولوژیهای حین زایمان ، در بیماریهای زنان و زایمان نیز كاربرد دارد. IV LBI تولید گونادوتروپینها را طبیعی میکند، میکروسیرکولاسیون را بهبود می بخشد، فشار اکسیژن را در خون و بافت بالا میبرد ، و پروسه های تكثیر و ترمیم را تسهیل مینماید.
بعلت اثرا ت عمومی و چند عاملی IV LBI و اثر مثبت آن روی کلیه بافتها و سیستمهای فعال بدن، واثرات بالینی در درمان بیماریهای مختلف ، بعضی از مولفین معتقدند كه بهبود میکروسیرکولاسیون بعد از IV LBI روی تمام ساختمانهای سیستم اعصاب مرکزی تا ثیر میگذارد، و این تا ثیر بیشتر در هیپوتالاموس دیده میشود كه این به خاطر زیاد بودن واسکولاریته هیپوتالاموس ا ست. مویرگهای هیپوتالاموس مشخصا نفوذ پذیری زیادی نسبت به پروتیینهای ماکرومولکول دارند که ا ین نفوذ پذیری با تابانیدن اشعه بر روی خون در هسته ساب تالامیک بیشتر میشود. بنابراین بنظر میرسد که IV LBI فعالیت هیپوتالاموس و تمامی سیتم لیمبیک را افزایش میدهد، و نتیجه آ ن افزایش عملکرد انرژتیک، متابولیسم ، سیستم ایمنی ، پاسخهای نباتی ، و تطابق ارگانیسم ا ست.


bselectron.mihanblog.comداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis
جمعه 16 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Thanks! Lots of postings.

cialis tadalafil cialis patent expiration recommended site cialis kanada cialis 20 mg cut in half overnight cialis tadalafil cialis 05 cialis canada cialis coupons how much does a cialis cost acquistare cialis internet
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:47 ق.ظ

Thanks! I appreciate this.
acquisto online cialis generic low dose cialis cialis 05 ou trouver cialis sur le net we choice free trial of cialis cialis cuantos mg hay cialis et insomni cialis qualitat cialis cuantos mg hay cialis for sale
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:33 ب.ظ

You reported it perfectly!
cialis venta a domicilio cialis 20mg prix en pharmacie cipla cialis online cialis tablets cialis 5mg billiger low dose cialis blood pressure calis tadalafil tablets cialis official site side effects for cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:00 ق.ظ

Many thanks! Ample forum posts!

interactions for cialis cialis 20 mg cost tadalafil 10 mg generic cialis 20mg uk dose size of cialis buy online cialis 5mg get cheap cialis we like it safe cheap cialis we like it safe cheap cialis purchase once a day cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:34 ق.ظ

Valuable info. Thanks a lot!
cialis sale online cialis qualitat tadalafil 10 mg buying cialis in colombia get cheap cialis 200 cialis coupon buy cialis how do cialis pills work cialis arginine interactio cialis generico postepay
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:25 ب.ظ

Regards! Quite a lot of content!

cialis prezzo al pubblico low cost cialis 20mg cialis 5 mg cialis en mexico precio cialis australia org we like it cialis price cialis professional yohimbe cialis generico in farmacia calis cialis 5mg prix
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 04:17 ق.ظ

Fantastic posts. Kudos!
estudios de cialis genricos generic low dose cialis costo in farmacia cialis cialis generique 5 mg no prescription cialis cheap cialis soft tabs for sale cialis sale online cialis generic cialis 5 mg funziona buy online cialis 5mg
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:48 ب.ظ

Truly loads of good advice.
cialis pills in singapore recommended site cialis kanada cialis professional yohimbe cialis uk generic cialis 20mg uk cialis 20 mg best price cialis kaufen ou trouver cialis sur le net generic cialis in vietnam buy cialis cheap 10 mg
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:56 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
we recommend cialis best buy acquistare cialis internet cialis daily preis cialis 20mg schweiz cialis price in bangalore buying cialis on internet cialis 5 mg effetti collateral cialis generika cialis herbs calis
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 04:27 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of material!

we recommend cheapest cialis acheter du cialis a geneve viagra vs cialis cialis without a doctor's prescription cialis online deutschland click here take cialis cialis diario compra dose size of cialis viagra vs cialis vs levitra cialis generico online
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 03:33 ق.ظ

You made your point.
we recommend cialis best buy cialis 5mg prix cialis professional from usa we choice free trial of cialis price cialis per pill tadalafil 5mg does cialis cause gout deutschland cialis online where cheapest cialis cialis cost
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 04:31 ق.ظ

Kudos! An abundance of postings.

cialis cuantos mg hay we use it cialis online store cialis without a doctor's prescription try it no rx cialis warnings for cialis try it no rx cialis cialis kaufen wo cialis generika in deutschland kaufen generic cialis review uk how does cialis work
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:09 ب.ظ

You've made your position pretty clearly!.
cialis generico milano cialis without a doctor's prescription cialis price thailand low cost cialis 20mg best generic drugs cialis side effects of cialis legalidad de comprar cialis miglior cialis generico cialis for sale in europa safe site to buy cialis online
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:14 ق.ظ

Wonderful content. Many thanks.
female cialis no prescription weblink price cialis 5 mg cialis coupon printable link for you cialis price chinese cialis 50 mg online cialis cialis 100mg suppliers opinioni cialis generico opinioni cialis generico free generic cialis
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:38 ب.ظ

Cheers. I enjoy this!
cialis sicuro in linea cialis 5mg generic cialis 20mg tablets cialis generic generic cialis levitra cialis reviews only now cialis 20 mg cialis canada on line where cheapest cialis cialis dosage amounts
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:38 ق.ظ

Useful material. Thank you!
cialis tablets low dose cialis blood pressure how do cialis pills work cialis 5mg prix dosagem ideal cialis canada discount drugs cialis precios de cialis generico we like it cialis price acquisto online cialis sialis
buy 10 mg levitra
جمعه 20 مهر 1397 04:33 ق.ظ

Incredible tons of very good tips!
levitra 20 mg levitra generic levitra 10 mg prezzo buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra buy levitra generic buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra
buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 04:28 ب.ظ

With thanks! Terrific stuff.
cialis dose 30mg canadian cialis cialis preise schweiz cialis for sale in europa canadian cialis tadalafil 5mg generic cialis soft gels cialis 200 dollar savings card cialis daily new zealand purchasing cialis on the internet
canadian pharmacies-24h
شنبه 31 شهریور 1397 11:56 ب.ظ

Helpful info. Appreciate it!
drugs for sale online canada rx canada pharmacies account most reliable canadian online pharmacies candida viagra canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies-24h canada pharmaceuticals online canadian drug store canadian pharmacies stendra
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:39 ق.ظ

With thanks, I enjoy this.
cialis prezzo al pubblico how to buy cialis online usa are there generic cialis buying cialis in colombia cialis online nederland only best offers cialis use canadian cialis price cialis best viagra or cialis only now cialis for sale in us
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:29 ب.ظ

Thanks. I value it.
cialis generique 5 mg cialis en 24 hora cialis online deutschland cialis price thailand cialis price thailand generic cialis 20mg uk cialis dose 30mg 5 mg cialis coupon printable cialis 5mg prix estudios de cialis genricos
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:15 ب.ظ

Wonderful content. Cheers!
cialis pills in singapore tadalafil 20mg we use it 50 mg cialis dose estudios de cialis genricos sialis cialis generico postepay overnight cialis tadalafil cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg best price cialis 10 doctissimo
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:41 ق.ظ

Kudos, Terrific stuff.
canada medication list canadian rxlist canadian pharmacies online prescriptions online canadian pharmacies pharmacy canada 24 is trust pharmacy in canada legitimate canada rx online pharmacies tech school canadian online pharmacies legal online canadian discount pharmacies
viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:21 ق.ظ

Factor clearly regarded!.
where to buy viagra cheap online pharmacy viagra uk buy viagra in malaysia generic viagra online usa buy genuine viagra viagra tablets online viagra buy online uk safe place to buy viagra online uk buy viagra cheapest buy viagra online no prescription uk
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:54 ب.ظ

Terrific stuff, Regards!
cialis 20 mg cost the best site cialis tablets tadalafil 5mg tadalafil tablets comprar cialis navarr can i take cialis and ecstasy free cialis preis cialis 20mg schweiz generic cialis pill online cialis sale online
viabiovit.com/price-of-viagra-at-costco.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:24 ق.ظ

You revealed that perfectly!
sildenafil usa viagra order online buying viagra online forum how do you buy viagra sildenafil usa sildenafil generic uk buy viagra plus can i buy viagra without prescription buy viagra cheap viagra from usa pharmacy
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:44 ق.ظ

Very well spoken truly! .
cialis canada on line cialis taglich cialis prezzo in linea basso prezzo di cialis in bulgaria cialis professional yohimbe prix cialis once a da compare prices cialis uk click here take cialis cialis online napol cialis 20mg preis cf
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:24 ق.ظ

Kudos, I value it!
try it no rx cialis cialis 5 mg costo in farmacia cialis cialis great britain comprar cialis navarr how much does a cialis cost viagra or cialis achat cialis en suisse tadalafil cialis pills in singapore
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:40 ب.ظ

Amazing a good deal of wonderful data.
precios de cialis generico cialis dosage recommendations cialis baratos compran uk viagra vs cialis prix cialis once a da cialis generico in farmacia get cheap cialis cialis italia gratis cialis 5 effetti collaterali cialis pas cher paris
Viagra pills
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:47 ب.ظ

Many thanks. I value it.
buy cheap viagra generic online is it illegal to buy viagra online buying viagra on line buy pharmaceutical viagra discount viagra where can you buy viagra without a prescription how can i buy viagra without seeing a doctor is it legal to buy viagra order cheap viagra online cheap online pharmacy no prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo