تبلیغات
مهندسی پزشکی - لیزر درمانی داخل وریدی

لیزر درمانی داخل وریدی

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:---

بتازگی روشهای مختلف فتوهموتراپی شامل تاباندن اشعه لیزر و غیر لیزر( شامل incoherent monochromic, narrow band , broad band ) بطور گسترده ای در درمان پاتولوژیهای مختلف بکار می روند . خون بطور مستقیم از طریق داخل وریدی (قرمز ، UV ، نورآبی ) ویا ازطریق پوست ( قرمز و مادون قرمز) تحت تاثیر اشعه قرار میگیرد برخلاف لیزر درمانی موضعی اثرات درمانی فوتوهموتراپی از یك نقطه، باعث بهبودی سیستمیك شده و سیستمهای عروقی ، تنفسی ، ایمنی و دیگر سیستمهای بدن را تحت تاثیر قرار میدهد .


روش لیزردرمانی داخل وریدی HeNe (LBI) ازسال 1981 در شوروی و توسط E.N. Meshalkin و V.S Sergievskiy بصورت آزمایشی و بالینی شروع شد . این روش ابتدا برای درمان بیماریهای قلبی– عروقی بکار رفت . بعضی از مولفین گزارش کرده اند که گستره درمانی این روش بسیار وسیع بوده و باعث بهبود خصوصیا ت رولوژیک و میکروسیرکولاسیون خون شده و موجب طبیعی شد ن پارامترهای هورمونا ل ، ایمنی ، تولید مثل و بسیاری از سیستمهای دیگرمیشود .
لیزر HeNe (632.8 nm) بطور معمول در لیزر درمانی داخل وریدی (IV LBI) مورد استفاده قرار میگیرد . پارامترهای معمول در لیزردرمانی داخل وریدی شامل : قدرت خروجی از لایت گاید و ورودی به داخل خون از یک تا سه میلی وا ت برای مدت 20 تا 60 دقیقه . جلسات درمانی بصورت روزانه بوده و دوره درمان از 3 تا10 جلسه میباشد .
مشخص شده است كه IV HeNe LBI پاسخ ایمنی را تحریک میکند ، ا ریتروژنز را فعال نموده و از دفرمیتی غشاء اریتروسیتها جلوگیری مینماید، دارای فعالیت آنتی هیپوکسیك وآنتی توکسیک سیستمیک درپروسه های مختلف پاتولوژیک ا ست . IV LBI بعنوا ن یک بیواستیمولاتور ، ضددرد ، ضد حساسیت ، immunocorrective ، آنتی توکسیک ، آ نتی هیپوکسیک ، ضد اسپاسم ، وازودیلا تیو ، آنتی آریتمیک ، انتی باکتریا ل ، ضد ا لتهاب و… مورداستفاده قرارمیگیرد .
IV LBI مکانیسمهای غیر اختصاصی ضد عفونت سیستم ایمنی را فعال میکند . تشدید فعا لیت باکتری سیدا ل سرم خون و سیستم کمپلمان ، کاهش میزا ن CRP و سطح مولکولها و توکسیسیته پلا سما ، افزا یش میزان IgA ,IgM,IgG در سرم خون ، همچنین کاهش سطح کمپلکسهای ایمنی در گردش از د یگر خوا ص این روش است . بعضی از مطالعات نشاندهنده افزایش فعالیت ایمنی سلولی بدنبا ل IV LBI هستند (N. F. Gamaleya et al., 1991) . بر اثر IV LBI فعالیت فاگوسیتیک ماکروفاژها بطور مشخص افزایش می یابد، غلظت میکروبها در اگزودای حفره شکم در بیماران دچار پریتونیت کاهش میابد، ایجاد ا لتهاب توسط بیماریها کاهش میابد، و میكروسیرکولاسیون مشخصا فعال میشود .
اثرات با لینی IV LBI بواسطه فعالیت immuno-corrective و از طریق طبیعی شدن ارتباطات بین سلولی با افزایش تعداد لمفوسیتهای T و افزایش میزان سلولهای ایمنی در خون ایجاد میشود . افزایش فعالیت لمفو.سیتهای B ، قدرتمند شدن پاسخ ایمنی ، كاهش میزان intoxication باعث بهبود حال عمومی بیمار میشود (V. S. Sergievsky et al., 1991)
IV LBI باعث بهبود خواص rheologic خون شده ، سیا لیت(fluidity) و عملکرد انتقال در خون را بالا میبرد. این پدیده با افزا یش سطح اکسیژن خون ، و نیز کاهش فشار دی اکسید کربن همراه ا ست. اختلا ف بالای فشار اکسیژن بین شریان و ورید بیان کننده این ا ست که هیپوکسی بافتی از بین رفته و اکسیژناسیون بهتری صورت می پذیرد. وا ین یعنی طبیعی شدن متابولیسم بافتی. احتمالا علت افزایش فعالیت ترانسپورت اکسیژن در IV LBI اثر برروی هموگلوبین در مراحل مختلف اکسیژنا سیون است. افزا یش میزان اکسیژن باعث بهبود متابولیسم بافت میشود. علاوه بر این اشعه لیزر سنتز ATP و تولید انرژی در سلولها را فعال میکند(A. S. Krjuk et al., 1986). IV LBI در کاردیولوژی دارای اثر ضد درد و افزایش مقاومت بیمار نسبت به تستهای تحمل فیزیکی (تست ورزش ) است.
ثابت شده است که IV LBI با کاهش فعالیت انعقادی پلاکتها و افزایش فعالیت فیبرینولیز باعث افزا یش جریان خون محیطی و اکسیژناسیون بافتی میشود. بهبود میکروسیرکولاسیون و مصرف بیشتر اکسیژن توسط بافت بواسطهIV LBI با اثر مثبت بر متابولیسم و بصورت افزایش اکسیداسیون ملکولهای حمل کننده انرژی شامل گلوكز ، پیروا ت ، و دیگر مواد ایجاد میشود.
بهبود سیستم میکروسیرکولاسیون همچنین بعلت وازودیلاتاسیون و تغییر در خوا ص rheologic خون در نتیجه کاهش ویسکوزیته ، کاهش فعالیت انعقادی گلبولهای قرمز ناشی از تغییر در خواص فیزیکی – شیمیایی ، بخصوص افزا یش شارژمنفی ، بوجود می اید. بالاخره فعالیت میکروسیرکولاسیون، باز بودن مویرگها و کلترا لها ، بهبود تغذیه بافتی ، طبیعی شدن فعالیت عصبی نیز حا صل میشود (N. N. Kapshidze et al., 1993) .
بعلت خواص ضد درد ،ا سپاسمولیتیک و سدا تیو تاباندن اشعه لیزر بر خون ، توصیه میشود IV LBI قبل از جراحی و نیز در مرحله بعد از عمل جراحی مورد استفاده قرار بگیرد.
انجام IV LBI در بیماران با گلومرولونفریت مزمن باعث کاهش مقاومت نسبت به درمان دارویی میشود (داروها شامل گلوکوکورتیکوییدها، سیتوستاتیکها، هیپوتنسیوها، و دیورتیکها)
IV LBI باعث افزا یش غلظت آ نتی بیوتیکها د رناحیه ملتهب میشود. این خاصیت بر اثر بهبود میکروسیرکولاسیون د رناحیه ملتهب و نیز طبیعی شدن مورفولوژی و فعالیت کلی با فت ایجاد میشود.
IV LBI با اثر بر پروسه های التهابی در ارگانهای ژنیتا ل داخلی ، برای فعال كردن جریان خون رحمی – جفتی و جلوگیری ا ز پاتولوژیهای حین زایمان ، در بیماریهای زنان و زایمان نیز كاربرد دارد. IV LBI تولید گونادوتروپینها را طبیعی میکند، میکروسیرکولاسیون را بهبود می بخشد، فشار اکسیژن را در خون و بافت بالا میبرد ، و پروسه های تكثیر و ترمیم را تسهیل مینماید.
بعلت اثرا ت عمومی و چند عاملی IV LBI و اثر مثبت آن روی کلیه بافتها و سیستمهای فعال بدن، واثرات بالینی در درمان بیماریهای مختلف ، بعضی از مولفین معتقدند كه بهبود میکروسیرکولاسیون بعد از IV LBI روی تمام ساختمانهای سیستم اعصاب مرکزی تا ثیر میگذارد، و این تا ثیر بیشتر در هیپوتالاموس دیده میشود كه این به خاطر زیاد بودن واسکولاریته هیپوتالاموس ا ست. مویرگهای هیپوتالاموس مشخصا نفوذ پذیری زیادی نسبت به پروتیینهای ماکرومولکول دارند که ا ین نفوذ پذیری با تابانیدن اشعه بر روی خون در هسته ساب تالامیک بیشتر میشود. بنابراین بنظر میرسد که IV LBI فعالیت هیپوتالاموس و تمامی سیتم لیمبیک را افزایش میدهد، و نتیجه آ ن افزایش عملکرد انرژتیک، متابولیسم ، سیستم ایمنی ، پاسخهای نباتی ، و تطابق ارگانیسم ا ست.


bselectron.mihanblog.comداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:21 ب.ظ

You said it very well..
reputable canadian prescriptions online drugs for sale online online pharmacies mexico pharmacy canada 24 northwest pharmacies online drugs for sale in uk pharmacy canada online prescriptions top rated canadian pharmacies online canadian pharmacys northwest pharmacies
http://dorsemen.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:54 ب.ظ

Great postings. Cheers.
i recommend cialis generico cialis tablets for sale cialis generico milano canadian discount cialis cialis side effects deutschland cialis online viagra vs cialis vs levitra cialis 20mg preis cf can i take cialis and ecstasy cialis coupons printable
http://bercontstan.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 04:08 ق.ظ

Thanks a lot. I value it.
generic cialis in vietnam buying cialis in colombia prix de cialis cialis 20mg tarif cialis france estudios de cialis genricos cialis dosage recommendations cialis daily calis when will generic cialis be available
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 11:09 ق.ظ

Thank you. Quite a lot of content!

where cheapest cialis cialis canada on line fast cialis online cialis rckenschmerzen i recommend cialis generico enter site 20 mg cialis cost 5 mg cialis coupon printable cialis dosage amounts look here cialis cheap canada 40 mg cialis what if i take
http://enebaz.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:10 ب.ظ

Thanks, A lot of material.

prix de cialis cialis pills recommended site cialis kanada cialis savings card tadalafil generic generic cialis tadalafil dose size of cialis generic cialis in vietnam side effects for cialis brand cialis nl
http://endedi.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:30 ق.ظ

Terrific stuff, With thanks.
cialis qualitat opinioni cialis generico dosagem ideal cialis cialis 5 mg schweiz cialis daily new zealand cialis qualitat dose size of cialis cialis official site only now cialis for sale in us cialis pills boards
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:15 ق.ظ

Regards. Very good stuff!
prezzo cialis a buon mercato when will generic cialis be available cialis prezzo al pubblico where to buy cialis in ontario deutschland cialis online cialis without a doctor's prescription pastillas cialis y alcoho tadalafil tablets prix cialis once a da cialis 05
http://phrasanre.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:29 ب.ظ

You actually mentioned this really well.
cialis online nederland cialis rezeptfrei cialis for sale south africa effetti del cialis viagra or cialis callus prix de cialis how do cialis pills work cialis qualitat cialis billig
Cialis prices
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:07 ق.ظ

Thanks, Quite a lot of facts.

only now cialis 20 mg venta de cialis canada acquistare cialis internet cialis savings card low dose cialis blood pressure where to buy cialis in ontario cialis generico milano cialis ahumada cialis 5 mg scheda tecnica canadian discount cialis
http://teopredaf.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:24 ق.ظ

You reported that fantastically!
tadalafil tablets how to purchase cialis on line cialis prezzo in linea basso cialis sans ordonnance cialis 5 mg buy wow cialis 20 cialis dose 30mg cialis online canadian discount cialis enter site 20 mg cialis cost
http://buiretes.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:01 ب.ظ

Helpful data. Appreciate it.
buy brand cialis cheap cialis soft tabs for sale enter site natural cialis buy original cialis where do you buy cialis walgreens price for cialis estudios de cialis genricos cialis patent expiration cipla cialis online no prescription cialis cheap
http://fundici.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:25 ق.ظ

Useful write ups. Regards.
link for you cialis price cialis cuantos mg hay cialis kaufen wo rezeptfrei cialis apotheke acheter cialis kamagra cialis generico postepay order a sample of cialis order a sample of cialis free cialis how do cialis pills work
cheap cialis online canadian pharmacy
شنبه 25 خرداد 1398 04:53 ب.ظ

You made your stand pretty clearly..
rx cialis para comprar cialis 20mg acquisto online cialis cialis baratos compran uk cialis sicuro in linea comprar cialis 10 espa241a cialis for bph cialis 20 mg best price buy cialis online cheapest 5 mg cialis coupon printable
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:33 ق.ظ

You've made the point.
low cost cialis 20mg the best site cialis tablets generic cialis pro prices on cialis 10 mg cialis flussig cialis 5 mg scheda tecnica where do you buy cialis tesco price cialis cialis 20 mg best price deutschland cialis online
buy generic 100mg viagra online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:17 ب.ظ

I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?
http://uzlofe.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:31 ب.ظ

Nicely expressed certainly. !
non 5 mg cialis generici cialis 30 day sample tadalafil 5mg tesco price cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne the best site cialis tablets tadalafil 20 mg cialis prezzo di mercato cialis 20mg canadian discount cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:05 ب.ظ

Cheers! I like it.
cialis mit grapefruitsaft canadian drugs generic cialis overnight cialis tadalafil cialis sicuro in linea cialis price thailand cialis sicuro in linea achat cialis en suisse click here take cialis can i take cialis and ecstasy interactions for cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 04:04 ق.ظ

Factor nicely taken!!
cialis pas cher paris cialis en 24 hora cialis venta a domicilio cialis et insomni buy cialis online venta cialis en espaa buy cialis online nz acquistare cialis internet buy cialis uk no prescription cialis therapie
erectile aliments
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 02:51 ق.ظ
online pharmacy http://viagralim.us online pharmacy !
I every time used to study post in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for articles, thanks to web.
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 06:29 ب.ظ

You actually expressed this wonderfully.
online pharmacies tech school prescriptions from canada without pharmacy canada online prescriptions online pharmacy canada most reliable canadian online pharmacies trust pharmacy canadian canadian drugs canadian pharmacies shipping to usa cialis canadian pharmacy canada drug
http://canadianpharmacyes.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 04:51 ق.ظ

With thanks, Awesome stuff.
canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacy king pharmacy canada canada online pharmacies medication canadian pharmacies-24h online canadian discount pharmacies canadian medications online northwest pharmacies mail order online pharmacies of canada canadianpharmacyusa24h
cialis
جمعه 16 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Thanks! Lots of postings.

cialis tadalafil cialis patent expiration recommended site cialis kanada cialis 20 mg cut in half overnight cialis tadalafil cialis 05 cialis canada cialis coupons how much does a cialis cost acquistare cialis internet
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:47 ق.ظ

Thanks! I appreciate this.
acquisto online cialis generic low dose cialis cialis 05 ou trouver cialis sur le net we choice free trial of cialis cialis cuantos mg hay cialis et insomni cialis qualitat cialis cuantos mg hay cialis for sale
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:33 ب.ظ

You reported it perfectly!
cialis venta a domicilio cialis 20mg prix en pharmacie cipla cialis online cialis tablets cialis 5mg billiger low dose cialis blood pressure calis tadalafil tablets cialis official site side effects for cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:00 ق.ظ

Many thanks! Ample forum posts!

interactions for cialis cialis 20 mg cost tadalafil 10 mg generic cialis 20mg uk dose size of cialis buy online cialis 5mg get cheap cialis we like it safe cheap cialis we like it safe cheap cialis purchase once a day cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:34 ق.ظ

Valuable info. Thanks a lot!
cialis sale online cialis qualitat tadalafil 10 mg buying cialis in colombia get cheap cialis 200 cialis coupon buy cialis how do cialis pills work cialis arginine interactio cialis generico postepay
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:25 ب.ظ

Regards! Quite a lot of content!

cialis prezzo al pubblico low cost cialis 20mg cialis 5 mg cialis en mexico precio cialis australia org we like it cialis price cialis professional yohimbe cialis generico in farmacia calis cialis 5mg prix
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 04:17 ق.ظ

Fantastic posts. Kudos!
estudios de cialis genricos generic low dose cialis costo in farmacia cialis cialis generique 5 mg no prescription cialis cheap cialis soft tabs for sale cialis sale online cialis generic cialis 5 mg funziona buy online cialis 5mg
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:48 ب.ظ

Truly loads of good advice.
cialis pills in singapore recommended site cialis kanada cialis professional yohimbe cialis uk generic cialis 20mg uk cialis 20 mg best price cialis kaufen ou trouver cialis sur le net generic cialis in vietnam buy cialis cheap 10 mg
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:56 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
we recommend cialis best buy acquistare cialis internet cialis daily preis cialis 20mg schweiz cialis price in bangalore buying cialis on internet cialis 5 mg effetti collateral cialis generika cialis herbs calis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo