تبلیغات
مهندسی پزشکی - عكس‌برداری در پزشكی؛ سفر به اعماق چشم

عكس‌برداری در پزشكی؛ سفر به اعماق چشم

نویسنده :مازیار سلیمی
تاریخ:پنجشنبه 14 مرداد 1389-11:38 ب.ظ

در بسیاری ازحوزه‌های پزشكی، عكس‌برداری به عنوان روشی برای  تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌شود. عكس‌برداری  به وسیله تسخیر نور برگشتی از اشیاء  بر روی یك وسیله حساس، تصاویر را ایجاد می‌كند. به علاوه، عكس‌برداری به عنوان یك ابزار پژوهشی مهم عمل می‌كند. فوتومیكروگرافی به عكس‌برداری در آزمایشگاه بافت یا محیط كشت نمونه در هردو سطح وسیع یا سلولی، مربوط می‌شود. به طور كلیممكن است  هدف از عكس‌برداری   توصیف  اساس آناتومی و فیزیولوژی بدن، درك تغییراتی كه به وسیله گذشت عمر یا بیماری ایجاد می‌شود و كشف مكانیزم بیماری‌ها باشد.

فوتو گرافی مربوط به چشم ( Ophthalmic Photography)
شـبـكـیـه انـسـان بـیشتر از آنكه نور را منعكس كـنــد،  بــه مـنـظــور تـسـخـیــر كــردن نــور طــراحـی شـده‌اسـت. ایـن عـكـس‌هـا مـمكن است در یك كنتراست ضعیف نتیجه‌شوند  یا ممكن است بر روی عملكرد تشخیصی اثر بگذارند . تحقیقات نشان داده كه خیلی از بیماری‌های تهدیدكننده بـیـنــایــی شــدیــدبــه شـبـكـیــه مــربــوط مــی‌شــونـد. خـوشـبـخـتـانـه برای به دستآوردن عكس‌های بـهـتــر، عـكــس‌بــرداری  هــای پـیـشــرفـتــه و ابــزار تخصصی‌، توسعه یافته‌اند.

 دوربین ته‌چشمی ( The Fundus Camera)
ابزاری كه به طور عمده توسط چشم پزشكان برای دیدن بخش عقبی چشم مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوربین ته‌چشمی است. ته چشم به وسیله یك منبع نور سفید كه عـكـس‌هـایـی بـا رزولـوشـن بـالا در مـحـدوده مـیـكـرون فـراهـم مـی‌كـند، عكس‌برداری مـی‌شـود. هـمـچـنـیـن ایـن تـصـاویـر می‌توانند به صورت سه‌بعدی نیز ایجاد شوند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود عكس برداری ته‌چشمی برای مطالعات بالینی بیماری‌های خاص مورد استفاده قرارگیرد. مدل های متنوعی از دوربین ته‌چشمی مورد استفاده قرار می‌گیرند: The German Zeiss , Topcon , Olympus, Nikon

اسلوب شناسی كلی برای عكس‌برداری پزشكی
اپراتور تمام وقتی  برای به كار انداختن تجهیزات در یك كلینیك تخصص یافته‌است. براساس مهارت‌های اصولی، اپراتور اغلب با آسیب‌شناسی كلینیكی ته‌چشمی آشنا است. این موضوع جایی برای پزشك سودمند است كه عكس‌ها نیاز به تفسیر كردن داشته باشند. در عملكرد یك دروبین ته‌چشمی، چندین  توصیه  كلی وجود دارد كه در ادامه  ارائه شده است:
1)مردمك فرد بیمار باید متسع شود. مردمكی به قطر 8 میلیمتر مطلوب است.
2)عدسی باید به دقت كانونی شود تا از گرفتن عكس‌های خارج از كانون (فوكوس) جلوگیری شود.
3)سـرعـت دیـافـراگـم بـررسـی شـود. سرعت دیافراگم در محدوده 20/1 تا 30/1 ثانیه می‌توان استفاده شود.
4)عكس‌هایی كه به طور صحیح برچسب‌دار شوند، از به وجود آمدن اغتشاش در آینده جلوگیری می‌كنند .
5) هنگامی كه  بیمار به راحتی در این وسیله قرارگرفت، از بیمار بخواهید تا به ابزار تثبیت شده نگاه كند.
6)پس از این كه فیلامنت لامپ كاملا  متمركز شـــد، بـــه درون عــدســی چـشـمــی نـگــاه كـنـیــد و رگ‌هـای شـبـكـیـه را بـه درون كـانـون بـیـاوریـد و دیافراگم را رها كنید.

عكس های سه‌بعدی ته‌چشمی Stereo Fundus Photos
عكس‌های ته‌چشمی در حالت سه‌بعدی از عمق، دركی به فرد می‌دهد كه به شدت عملكرد تفسیر را بهبود می‌بخشد. برای مثال یك عكس سـه‌بعدی می‌تواند حاشیه تیره دیسك و درجه برآمدگی شبكیه نسبت به اطرافش را نشان دهد. بـیـشـتــر روش‌هــای رایــج گــرفـتــن عـكــس‌هــای سه‌بعدی روش وارد كردن نور به قرنیه با زاویه دیـد مـخـتـلـف اسـت كـه تـوسـط اپراتور صورت مـی‌گـیـرد. بـرای گـرفـتـن عـكس سه‌بعدی، ابتدا عكس باید از سمت گیج‌گاهی مردمك و سپس از سـمـت بـیـنـی گـرفـتـه شـود. مـیـزان جـابه‌جایی دوربـیـن از این عكس به عكس بعدی می‌تواند عـمـق‌هـای مـتـغـیـری را ایجاد كند. دوربین‌های تخصص‌یافته تجاری موجود هستند كه به طور هـمـــزمــان عـكــس‌هــای تــه‌چـشـمــی ســه‌بـعــدی مـی‌گـیـرنـد امـا كـیـفـیـت بـه وضـوح كـاهـش یافته است.

تصویربرداری دیجیتالی (Digital Imaging)
چـنـدی قـبـل عـكـس‌هـای تـه چشمی در فیلم عكاسی ثبت می‌شد و عكاس باید ساعت‌ها و روزهـا بـرای دیدن نتایج منتظر می‌ماند. امروزه دوربین‌های ته‌چشمی عكس‌های دیجیتالی را مـی‌گـیـرنـد كـه در هـمـان لحظه می‌توان آن‌ها را بـررسی‌كرد و به صورت دیجیتالی ذخیره‌كرد. یــك عـكــس نـمـونـه بـه صـورت 24 بـایـتـی كـه از رنگ‌های قرمز، سبز و آبی(RGB) تشكیل شده و دارای  كـیـفیت 2000 *2000 پیكسل است. یك سیستم دیجیتالی عكس‌برداری در عین حال كه كیفیت بالایی دارد، تكثیر بدون نقصی را ایجاد می‌كند. عكس‌ها می‌توانند به وسیله فایل‌های دیـجیتالی در فرمت‌های مختلف ذخیره شوند. در فـشـرده‌سـازی عـكـس، عـكس‌ها توسط یك الـگــوریـتــم فـشــرده‌ســازی بــه یـكــدیـگـر مـتـصـل مـی‌شـونـد كـه ایـن مـوضـوع بـه عـكـس‌هـا اجـازه می‌دهد تا بر اساس همان اطلاعات جزئی احیا شوند. این نتیجه یك تجدید كامل از آن عكس نیست اما برای مقاصد تشخیصی كافی است. 

‌ارزیابی كلینیكی AMD توسط عكس‌های ته‌چشمی
(Clinical Evaluation of AMD in Fundus Photos)
دوربـیـن تـه‌چـشـمـی مـعـمـولا بـرای مـقـاصـد تـشـخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرد (مـطـالعات كلینیكی بیمارانAMD) كه علت بسیار مهم نابینایی در جهان توسعه یافته است. در روش دیجیتالی با آنالیز تصاویر به كمك كامپیوتر به نتیجه‌ای با دقت بالاتر، به واقعیتی نزدیك تر و تكرار پذیرتر می‌رسیم. اما طراحی كردن الگوریتم برای این هدف بـسیار دشوار است. در 20 سال گذشته روی روش‌های بسیاری تلاش شده‌است اما نتایج رضایت بخش نبوده‌است. در این روش تصویر به قطعاتی با اندازه‌های مختلف تقسیم می‌شود و در درون هر قطعه، یك هیستوگرام مكانی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا عدم تقارن در آن  بررسی  و تعیین شود كه آیا پوشش خلفی قرنیه در آن موجود است یا خـیـر. بـه هـر حـال در یـك آسـتـانه نادرست، این روش اغلب گمراه كننده خواهد بود. بنابراین نظارت اپراتور و گام های پردازشی به این روش اضافه شده است.
یك روش حل مشكل توسط اسمیت (Smith) به وجود آمد. این روش سطح‌بندی كـردن قـابـلـیـت انـعـكاس پس زمینه‌ لكه‌دار است كه می‌تواند به طور قابل توجه‌ای با مسافت بیشتر از 100-50    میكرومتر تغییركند. وی دریافت كه قابلیت انعكاس پس‌زمینه یـك عـكـس تـه‌چـشـمـی عـادی را مـی‌تـوان بـه صـورت هـنـدسـی مـدل كرد. این تكنیك تركیب‌كردن هیستوگرام‌ها به صورت خودكار و مدل‌سازی تحلیلی پس زمینه لكه‌دار،  روش كاملا خودكاری  برای اندازه‌گیری پوشش خلفی قرنیه را به وجود آورد. ایده اصـلـی سطح‌بندی كردن پس‌زمینه به صورتی بود، كه قابلیت انعكاس در تمامی لكه یكسان باشد. او  یك مدل ریاضی چند منطقه‌ای برای احیا كردن این لكه پیشنهاد كرد. كه آن مـدل هـر منطقه لكه را به نواحی مختلف شبیه به شبكه و حلقه تقسیم می‌كند. این سطوح پیكسل خاكستری به عنوان ورودی كه برای ورود به نرم‌ افزار مناسب شده‌اند، استفاده می‌شود. این كار برای ایجاد كردن یك الگوریتم خودكار، ابزاری مفید و با قیمت مناسب در آزمایش های كلینیكیAMDاست.

افتالموسكوپ اسكن كننده لیزری
(SCANNING LASER OPHTHALMOSCOPE)
  ‌عكس برداری اغلب به همراه یك منبع نور سفید صورت می‌گیرد. به هر حال، منابع نـور تـك رنـگ در یـك طـول مـوج خاص در افتالموسكوپ اسكن كننده لیزری، قابل اسـتـفـاده هـسـتـنـد. ایـن روش در اصـل بـه عـنـوان یك ابزار پژوهشی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اكنون به طور افزاینده‌ای مورد تایید دیگر استانداردهای عكس‌برداری كلینیكی قرار گرفته است. از طرف دیگر در این روش اتساع مردمك غیر‌ضروری است و در طـی عـمـلـیـات سـطـوح نـوری تـاریـك هـسـتـنـد. ایـن روش برای تصویربرداری از لایه‌های مشیمیه مناسب است. در عكس برداری‌های خودكار فلوئورسانس (AF) از یك منبع لیزر 488 میلیمتری به همراه یك فیلتر مرزی 500 میلیمتری استفاده می‌شود. ایـن مـنـبـع نـورانـی، ساختارهایی  را كه ذاتا فلوئورسانس (اصولا به علت لیپوفاسین و فلئوروفور، E2A) هستند  آشكار می‌كند.

(‌تصویربرداری و استفاده از پزشكی راه دور TELEMEDICINE)
با توجه به افزایش میانگین سنی افراد در كشورهای توسعه‌یافته، تعداد افراد كهنسالی كه نیاز به معاینات چشم دارند بسیار زیاد شده است. به علت كمبود پزشك در این زمینه (در ایـالات مـتـحـده)، كـمـتـر از نـصـف جمعیت دیابتی معاینه‌ سالیانه چشم را دریافت می‌كنند. یكی از اهداف پزشكی از راه دور، این است كه فاصله بین مكان‌هایی كه بیماران می‌توانند ارزیابی شوند و مكان‌هایی كه به بیماران ارائه خدمات می‌دهند كوتاه شود. با ظهور پزشكی از راه دور و عكس‌برداری دیجیتالی، دیگر لزومی ندارد كه بیمار و پزشك در یـك مـطـب بـاشـنـد.  ‌در یـك دوربـیـن تـه‌چـشـمـی پـزشـكـی از راه دور (مثل اسكوپ دیجیتالی)، هدف ایجاد یك شیوه مناسب به منظور فراهم كردن معاینات چشمی برای مركز مراقبت‌های اولیه است. با توجه به هزینه پایین برای ساخت این ابزار، جذب آن برای مطب پزشكان مراقبت‌های اولیه افزایش یافته‌است. اپراتور با لمس صفحه نمایش با سیستم ارتباط برقرار می‌كند. وظایف اپراتور به كارهای ابتدائی محدود می‌شود (مثل توضیح دادن روش كار، تشویق كردن بیمار برای مقاوم بودن برای پلك زدن در برابر نور و بـررسـی كـردن كـیـفـیت تصویر.) به هرحال دوربین‌های نسل جدید كه تصاویری با رزولـوشـن بـالاتـری را مـی‌گیرند و همراه با توانایی سه‌بعدی دیجیتالی كردن تصاویر هستند، ممكن است این چنین موانع را در آینده حذف كنند.

فوتومیكروگرافی (PHOTOMICROGRAPHY)
فـوتـومـیـكروگرافی در زیست‌پزشكی، خلق تصاویر زیست ماده با بزرگ‌نمایی است. بافت و مـحـیـط كـشـت نـمـونه، می‌تواند در هردو سطح گسترده با سلولی ثبت شوند. تصاویر به منظور مـقـاصـد بـایـگـانـی شـدن یـا برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

دوربین‌های دیجیتالی (Digital Cameras)
بیشتر دوربین‌های دیجیتالی شامل انواعی از صفحه نمایش(LCD)صفحه نمایش كریستال مایع  هستند. این صفحه نمایش می‌تواند جهت نـمـایـش دادن عـكـس درسـت بـلافـاصـله پس از گـرفـتـن آن اسـتـفاده شود تا كاربر نتایج مختلف تـنـظـیـمـات دوربـین را   ارزیابی كند و تنظیمات لازم را انـجـام دهـد. عـلاوه بـر ایـن دوربین‌های دیجیتالی تصاویر را روی یك فرمت دیجیتالی و بـر روی یـك كـارت حـافـظـه قابل حمل، ذخیره می‌كنند. فرمت‌ها به صورت  JPEG ‌یا  TIFF در مـی‌آیـند. دوربین‌هایCCD، در ریزبینی‌های با نور بی‌نهایت كم بسیار مفید هستند.  
سیستم میكروسكوپ كامپیوتری كه به طبقه موتوری و دوربین دیجیتالی  CCD تجهیز شده اسـت، بـه وسـیـلـه كـابـل مـخـصـوص مـستقیما به كامپیوتر متصل می‌شود


منابع
1. Elsner AE. Reflectometry with a Scanning Laser Ophthalmoscope. Appl Opt 1992; 31:3697-3710.
2. Bird AC, et al. An international classification and grading system for age-related maculopathy and age-related macular degeneration. The International ARM Epidemiological Study Group. Survey Ophthal 1995; 39(5):367-374.
3. Otsu N. A threshold selection method from gray-level histograms. IEEE Trans Systems Man Cybernetics 1979; 9(1):62- 66.
4. Elsner AE, Weiter JJ, Jalkh AE. New Devices for Retinal Imaging and Functional Evaluation. In: Freeman WR, ed. Practical Atlas of Retinal Disease and Therapy. New York: Raven Press; 1993. pp. 19-35.
5. Smith RT. Retinal Imaging and Angiography, Basic Science Course. New York: Eye Institute, Columbia University; 2005.
6. Coates CG, et al. Optimizing low-light microscopy with backilluminated electron multiplying charge-coupled device: enhanced sensitivity,داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://raperwett.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 12:26 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
buy cialis online nz tadalafil tablets cialis arginine interactio cialis for sale in europa try it no rx cialis cialis authentique suisse low cost cialis 20mg get cheap cialis acquisto online cialis cialis 30 day trial coupon
can i take cialis and ecstasy
یکشنبه 2 تیر 1398 08:53 ق.ظ

Cheers. Numerous stuff!

can i take cialis and ecstasy acheter cialis kamagra buy cialis sample pack ou acheter du cialis pas cher prices for cialis 50mg we use it cialis online store cialis coupons cialis with 2 days delivery buy cheap cialis in uk buy cialis cheap 10 mg
cialis patient assistance
شنبه 1 تیر 1398 06:06 ب.ظ

Regards! Numerous data!

low dose cialis blood pressure we recommend cialis info cialis without a doctor's prescription cipla cialis online cuanto cuesta cialis yaho cialis generic tadalafil buy cialis 30 day trial coupon cialis with 2 days delivery the best site cialis tablets cialis arginine interactio
http://trappecli.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:07 ق.ظ

Really plenty of very good knowledge!
cialis pills in singapore 40 mg cialis what if i take cialis qualitat dosagem ideal cialis we choice cialis pfizer india cialis 5 effetti collaterali prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online nz purchase once a day cialis cialis generika in deutschland kaufen
http://wabuttnas.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:55 ق.ظ

This is nicely said! !
cialis soft tabs for sale price cialis wal mart pharmacy cialis generico en mexico deutschland cialis online cialis y deporte cialis with 2 days delivery cialis rckenschmerzen preis cialis 20mg schweiz cialis daily new zealand generic cialis 20mg uk
price of cialis at walmart
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:17 ب.ظ

Awesome forum posts, Cheers!
import cialis dosagem ideal cialis tadalafil 20 mg cialis savings card cialis uk il cialis quanto costa cialis savings card cialis italia gratis opinioni cialis generico cialis patentablauf in deutschland
http://inannan.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:59 ب.ظ

Awesome posts. Thanks.
we use it cialis online store achat cialis en suisse generic cialis pro cialis 30 day trial coupon cialis official site enter site 20 mg cialis cost cialis therapie cialis online cialis professional from usa cialis 50 mg soft tab
cialis ed pills
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:33 ق.ظ

Incredible a lot of valuable information.
cialis side effects cialis 10 doctissimo canadian cialis where cheapest cialis does cialis cause gout buy cialis uk no prescription buy online cialis 5mg cialis 5mg billiger cialis for sale in europa cialis 30 day sample
Generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:55 ق.ظ

Thank you! I value it!
we recommend cialis info cialis therapie cialis en 24 hora order a sample of cialis cialis online napol safe dosage for cialis cialis 10mg prix pharmaci canadian cialis cialis professional yohimbe the best site cialis tablets
http://menscoruc.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:03 ب.ظ

Good facts. Thank you.
prescription doctor cialis order generic cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis coupon we like it safe cheap cialis interactions for cialis non 5 mg cialis generici cialis generika tadalafil tablets cialis from canada
http://arninlo.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:44 ب.ظ

Wow a good deal of awesome advice!
opinioni cialis generico where do you buy cialis usa cialis online the best site cialis tablets cost of cialis per pill price cialis best brand cialis nl dose size of cialis generic cialis pro cialis therapie
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 02:49 ق.ظ

Cheers! Loads of write ups.

achat cialis en europe we like it safe cheap cialis generico cialis mexico viagra cialis levitra cialis 10 doctissimo enter site 20 mg cialis cost cialis super kamagra precios cialis peru cialis online nederland cialis generico online
Buy cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:13 ب.ظ

Kudos. A lot of facts.

cialis online best generic drugs cialis cialis y deporte i recommend cialis generico cialis billig only best offers 100mg cialis cialis online napol cialis with 2 days delivery safe dosage for cialis trusted tabled cialis softabs
viagra 50 mg price walgreens
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:17 ب.ظ

I like the helpful info you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I'll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:19 ق.ظ

Regards. Numerous advice.

only here cialis pills when will generic cialis be available rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg schweiz cialis savings card cialis generic tadalafil buy brand cialis nl buy cialis cialis from canada order cialis from india
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:39 ب.ظ

Awesome info. Kudos!
generic cialis 20mg uk cialis sicuro in linea interactions for cialis cialis tablets for sale cialis rckenschmerzen ou acheter du cialis pas cher generic cialis at walmart estudios de cialis genricos cialis e hiv can i take cialis and ecstasy
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:10 ب.ظ

You actually explained it wonderfully.
cialis efficacit where cheapest cialis cialis kaufen buy cialis sample pack cialis wir preise cialis 30 day sample side effects of cialis tadalafil 20 mg cialis 5 mg para diabeticos where cheapest cialis
редуктор червячный 2 ч 63
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 01:03 ب.ظ
Компания "Промтеплострой" предоставляет на рынок в пределах России и СНГ большой выбор пром.

оборудования, в том числе широкий выбор редукторов различного назначения.
Для изготовления и сборки используются только качественные и надёжные материалы.
Специалисты помогут правильно подобрать
и купить с доставкой подходящий редуктор по выгодной цене.


редуктор червячный 2 ч 63 редуктор червячный 2
ч 63
Order Viagra
یکشنبه 25 فروردین 1398 12:39 ق.ظ
Truly this is a important site.
оперетта купить билеты
Order Viagra buying viagra viagra
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:39 ق.ظ

Regards. Quite a lot of information.

buy viagra now prescriptions from canada without the best canadian online pharmacies buy viagra now canadian pharmacies that are legit buy vistagra online safe trust pharmacy canada reviews canadian medications 247 canadian pharmacies that ship to us online canadian discount pharmacies
buy cialis 20mg online
پنجشنبه 1 فروردین 1398 06:24 ق.ظ
You are so awesome! I don't think I've truly read something like that before.

So wonderful to discover another person with some original thoughts
on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up.
This website is one thing that's needed on the web, someone with a little originality!

buy cialis 20mg online cialis for sale online
kamagra oral jelly
یکشنبه 12 اسفند 1397 10:41 ب.ظ
I am really pleased to glance at this webpage posts which consists of plenty of valuable data, thanks for providing these kinds of information.
best essay writing service
شنبه 11 اسفند 1397 01:35 ب.ظ
It's remarkable designed for me to have a web page, which is good in favor of my know-how.

thanks admin
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 12:41 ب.ظ

Terrific stuff. Many thanks!
link for you cialis price generico cialis mexico cialis savings card how much does a cialis cost cialis diario compra tadalafil 20 mg tesco price cialis cialis qualitat cialis canada cialis coupons printable
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:30 ب.ظ

Effectively spoken really! .
cialis cipla best buy prices for cialis 50mg are there generic cialis comprar cialis navarr venta cialis en espaa buy cialis online cheapest cialis rckenschmerzen sublingual cialis online generic cialis 20mg tablets cialis preise schweiz
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:47 ب.ظ

You expressed it very well.
buying cialis in colombia cialis generico in farmacia order cialis from india buying cialis overnight cialis with 2 days delivery we like it cialis price generic low dose cialis acquisto online cialis cialis authentique suisse cialis wir preise
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis 5 mg funziona canada discount drugs cialis cialis tablets for sale india cialis 100mg cost cialis prices in england cialis generic availability if a woman takes a mans cialis cialis dose 30mg cialis 5 mg para diabeticos prices for cialis 50mg
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:34 ب.ظ

You explained this effectively!
cialis 20mg online prescriptions cialis cialis generico en mexico cialis from canada when will generic cialis be available buy cialis online nz cialis online deutschland we choice cialis pfizer india cialis from canada legalidad de comprar cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Amazing knowledge. With thanks.
generic cialis pro cialis tablets australia cialis pills price each cialis uk next day can i take cialis and ecstasy cialis dosage tarif cialis france cialis 5mg generic low dose cialis cialis generico
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 08:40 ب.ظ

You actually expressed it very well!
cialis e hiv we use it cialis online store generic cialis pro cialis venta a domicilio cialis arginine interactio discount cialis buy original cialis cialis herbs generic cialis tadalafil tadalafil 20mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo